۱۹۵ محصول

سوالات متداول:

سوالات مهم درباره تخفیف محصولات مواد و لوازم کاشت ناخن و پاسخ هایی که به شما کمک میکند خرید بهتری داشته باشید

بله ، می توانید یک میخ مصنوعی در بستر ناخن خود قرار دهید. پزشک متخصص اطفال یا جراحان پلاستیک هستند که می توانند این کار را برای شما انجام دهند.

سمیه قربانزاده

 • ممنون
  امتیاز: 3 از: 25 رای


  اگر تمام یا قسمتی از ناخن شما برداشته شود ، دوباره رشد می کند . تقریباً یک هفته طول می کشد تا ناخن دوباره رشد کند و سه تا شش ماه طول می کشد تا دوباره رشد کند. پس از برداشتن ناخن ، باید نوک انگشت خود را پوشانده نگه دارید تا ناخن شروع به رشد کند.

  سمیه قربانزاده

 • ممنون
  امتیاز: 0 از: 0 رای


  .