۱۶,۲۱۶

آیا می توانید به طور طبیعی لب های خود را بزرگتر کنید؟

لب زدن موقتاً باعث فشرده شدن رگ های خونی می شود تا قرمز و چاق به نظر برسد. ماساژ یک مکعب یخ روی لب هایتان به مدت 2 دقیقه نتیجه فوری به شما می دهد. اندکی بیش از حد پوشاندن با خط لب باعث می شود در عرض چند ثانیه لب های بزرگتری داشته باشید.

مطالب پیشنهادی

ادامه