حریم خصوصی مشتریان فروشگاه اینترنتی کافه خرید 32,378

حریم خصوصی افراد و مشتریان کافه خرید مهمترین مسئله و خط قرمز ماست.
همچنین در صورت هرگونه نقض در حریم خصوصی و احساس نگرانی می توانید با مدیریت کافه خرید موضوع را مطرح کنید.
اطمینان داشته باشید موضوع با شدت و سرعت پیگیری و نظرات شما تامین خواهد شد.
و در صورت عدم حصول رضایت میتوانید در سایت اینماد شکایت خود را ثبت نمایید تا قانونی به درخواست شما ترتیب اثر داده شود
شاد و پیروز باشید